Kennismaken met Familieopstellingen

De invloed van je familiesysteem op je dagelijksleven

Praktische Informatie

Datum: 4 november 2018

Locatie: Home of Zen, Velperweg 95, 6824 HH, Arnhem

Tijd: 10.00-16.30 uur

Kosten: €85 inclusief Kofie, thee en  lunch

De basis van je leven wordt gevormd door de familie waarin je geboren bent.

Je ouders, grootouders, broers, zussen, ooms, tantes en een hele waaier van voorouders. Al deze familieleden behoren tot je familiesysteem.  Een systeem hebben alle elementen invloed op elkaar, dus ook op jou. Gebeurtenissen van generaties terug zoals scheidingen, oorlog, verslavingen, misbruik, buitengesloten familieleden, misbruik enz. kunnen (onbewust)  doorwerken in de familie. Hierdoor ontstaan verstoringen die van invloed kunnen zijn op het leven dat jij leidt.

Deze verstoringen kunnen van invloed zijn op je relatie, gezin van herkomst, werk en je huidige gezin.

Een familieopstelling is een krachtige en geweldige methode om deze onzichtbare en onbewuste overtuigingen , gedragingen en patronen zichtbaar te maken.  Hierdoor kan heling op het diepste niveau ontstaan. 

Tijdens deze workshop krijg je uitleg over wat een familiesysteem is en hoe je familiegeschiedenis van invloed kan zijn op je huidige leven. Je gaat je eigen genogram (familiestamboom) maken en leert systemische vragen stellen. Hierdoor krijg je zicht op de thema’s, verbanden en dynamieken die een rol spelen binnen jouw familie en bij jou. Je ontdekt bovendien welke plek jij binnen je familie inneemt. Na de lunch ga je de kracht van familieopstellingen werkelijk ervaren door in groepjes familieverbanden en thema’s op te stellen. Hierbij ben je de ene keer vraagsteller en de andere keer representant.

Een actieve workshop, waarbij je naar huis gaat met nieuwe inzichten en ervaringen, die je in staat stellen om je te ontdoen van systemische ballast. Je komt weer op je eigen (en de enige juiste) plek te staan. Hierdoor ontstaat rust en balans

Volg mij op social media