Praktijk informatie

Inzicht geeft rust en balans

Ik werk holistisch en systemisch.

Dat wil zeggen dat een klacht nooit op zichzelf staat en dat ik balans aanbreng op fysiek, emotioneel, sociaal, mentaal en/of spiritueel niveau.

Ik vind het belangrijk om me te blijven ontwikkelen. Als MEE therapeut volg ik jaarlijks bijscholing om aan de normen te blijven voldoen en gecertificeerd te blijven. MEE therapie is in 2013 ontwikkeld door Samantha Kee van Centrum Puur. Ik ben door haar opgeleid en gecertificeerd als MEE therapeut. Voor meer informatie kijk op www.centrumpuur.nl

Daarnaast volg ik op dit moment de naast mijn afgeronde opleiding Familieopstellingen de opleiding organisatieopstellingen aan het Instituut voor Systemisch Werk in Dieren.

Voorwaarden

Algemeen

Evennietlekkerinmijnvel.nl maakt deel uit van Praktijk Under the Sky en staat onder deze naam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De algemene voorwaarden van Evennietlekkerinmijnvel.nl worden daarom beschreven als zijnde Praktijk Under the Sky.

Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle behandelingen. Als je een afspraak maakt voor een behandeling/ sessie even niet lekker in je vel.nl is dat tevens een bevestiging dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Alle sessies zijn op afspraak. De sessies vinden in principe plaats in mijn praktijk aan huis bij praktijk Helderheden of bij Home of Zen.

Tarieven

Losse consulten kunnen na de behandeling voldaan worden. Deze bedragen zijn inclusief B.T.W.  Trajecten worden voorafgaand aan het eerste consult voldaan en zijn exclusief B.T.W. 

Zakelijke klanten betalen altijd exclusief B.T.W.

Privacy

Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Praktijk Under the Sky geeft geen informatie aan derden zonder jouw toestemming.

Informatie besproken tijdens de consulten/ sessies blijft tussen jou en mij.

Verantwoordelijkheid

(Hoewel de tekst van deze website zorgvuldig is samengesteld kunnen er geen rechten aan ontleend worden).

Praktijk Under the Sky is niet verantwoordelijk voor uitspraken of handelingen die gedaan worden door derden, ongeacht of deze plaats vinden binnen Praktijk Under the Sky.

Wat je zelf doet met de gegeven adviezen en behandeling/ sessie is van groot belang voor het slagen van de therapie.

Praktijk Under the Sky is niet verantwoordelijk voor eventuele lichamelijke of psychische klachten tijdens of na afloop van een behandeling/ sessie.

Praktijk Under the Sky is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van de deelnemer en/of voor de gevolgen van deelname aan de behandelingen/ sessie.

Disclaimer

Behandelingen/sessies vervangen nooit het bezoek aan of het advies van een arts of andere medisch specialist.

Adviezen gegeven door mij zijn nooit bedoeld ter vervanging van medisch advies.

Wanneer jij onder behandeling bent van een arts of medisch specialist, dien je deze behandeling altijd voort te zetten.

Als reactie op de sessie kunnen genezingsreacties optreden, deze zijn vaak onschuldig, maar als je het niet vertrouwd neem dan altijd contact op met mij en eventueel je (huis) arts.

Praktijk Under the Sky kan geen garantie voor verbetering van de algehele gesteldheid geven.

Praktijk Under the Sky adviseert je het tijdig raadplegen van professionele medische zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies te veronachtzamen op basis van versterkte informatie van Praktijk Under the Sky.

Wanneer je medicatie gebruikt, voorgeschreven door een arts of specialist, mag je deze  medicatie en behandeling alleen in overleg met de arts of specialist wijzigen.

De cliënt is zich bewust van het feit dat de behandelaar geen diagnose stelt omtrent ziekte, geen medicatie voorschrijft en dat de informatie die uitgewisseld wordt de intentie heeft om te helpen meer bewust te worden van de innerlijke gezondheid en dat dit met de grootste wederzijdse discretie zal plaatsvinden.

Bij acute medische of psychische klachten adviseer ik je om altijd eerst contact op te nemen met je huisarts, en daarnaast met Praktijk Under the Sky voor holistisch advies.

Praktijk Under the Sky is niet aansprakelijk voor fysieke, psychische, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na een bezoek aan Praktijk Under the Sky, heen of terugreis inbegrepen.

Jij volgt de behandeling/ sessie op eigen risico.